petak, 20. rujna 2013.

Protiv zakonskog isključivanja idejnog i izvedbenog projekta

U organizaciji Hrvatskog saveza građevinskih inženjera (HSGI) (HSGI) u prostorijama Hrvatskoga inženjerskog saveza u Zagrebu 25. srpnja 2013. održan je okrugli stol na temu: Idejni, glavni i izvedbeni projekti u svjetlu prijedloga Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji.
Bili su pozvani predstavnici strukovnih udruženja, fakulteta, Hrvatskih voda, Hrvatskih cesta, projektanti, izvođači i drugi zainteresirani, ali i izrađivači prijedloga zakona koji se nisu odazvali pozivu. Bilo je nazočno petnaestak sudionika, uglavnom članova DGU Zagreb, DGI Rijeka i DAGG Karlovac te nekoliko arhitekata i predstavnika projektantskih tvrtki.
Moderator je rasprave bio Zdravko Jurčec, dipl. ing. građ., predsjednik DGIZ-a. Bilo je zamišljeno da se ponajprije raspravlja o projektnoj dokumentaciji koja se kao obvezna planira uključiti u zakonsku regulativu te o postupku ishođenja potrebnih dozvola i realizaciji gradnje, ali se rasprava proširila i na pitanja o uređenju prostora.
U materijalima podijeljenim sudionicima rasprave, koje je pripremilo radno tijelo DGIZ-a za zakonodavstvo, usporedno je prikazan razvoj zakonske regulative u graditeljstvu od samostalnosti Republike Hrvatske. Između ostaloga prikazani su i projekti u tim zakonima, njihova uloga, sadržaj i procedure ishođenja pojedinih dozvola za građenje.
Uočena je česta promjena zakonske regulative koja uvijek poremeti procedure i usporava cijeli proces gradnje (pripremu i građenje), što nije dobro za graditeljstvo u cjelini. Činjenica je da se u promjenama dosad nisu značajnije mijenjali potrebni dokumenti (projekti, uvjeti i suglasnosti), već se najčešće utjecalo na proceduru i odgovornosti.
Usporedni prikaz zakonskih odredbi ujedno bi mogao poslužiti predlagateljima budućih izmjena zakona da utvrde koliko su promjene u zakonskoj regulativi utjecale na uređenje prostora, jednostavnost i brzinu ishođenja dozvola, odnosno na proces građenja.
U donošenju zakonskih rješenja nužno je uskladiti stajališta ključnih strukovnih udruga i institucija, a to uključuje i sudjelovanje u raspravama i očitovanja na prijedloge, mišljenja i sugestije.
Idejni, glavni i izvedbeni projekti moraju ostati obvezna dokumentacija u zakonskim odredbama jer su sastavni dio našega inženjerskog naslijeđa i nužni u procesu izgradnje. Potrebno je razmotriti terminologiju u zakonima. Pravilnike koji se odnose na cijeli proces izgradnje potrebno je donositi istodobno sa zakonskim rješenjima stanovi

Nema komentara:

Objavi komentar