utorak, 20. kolovoza 2013.

Ako ulažete više od 50.000 eura u proizvodnju, razvoj ili turizam, možete tražiti poticaje države

Investicija se definira kao ulaganje u dugotrajnu imovinu (materijalnu i nematerijalnu) unesenu u vlasništvo nositelja poticajnih mjera, a odnosi se na osnivanje novog poduzeća, proširenje postojećeg ili modernizaciju ili poboljšanje poslovnog procesa.
Uz prezentaciju Zakona o poticanju investicija, Svjetlana Momčilović, pomoćnica eđenju investicijskog okruženja I direktora Centra za investicije HGK-a, predstavila je i djelokrug njegovog rada, istaknuvši pritom da Centar za investicije promovira investicijske projekte i ulagačke potencijale županija i RH u zemlji i inozemstvu; posreduje u komunikaciji s nadležnim institucijama na nacionalnoj i lokalnoj razini te pruža pomoć kod pribavljanja svih informacija važnih za poslovanje u Hrvatskoj i pri rješavanju administrativnih i zakonskih procedura kod realizacije projekta iznajmljivanje stanova Pantovčak

Nema komentara:

Objavi komentar