srijeda, 27. studenoga 2013.

Turizam uvećava udjel u BDP-u

Ministar turizma Darko Lorencin sudjelujući nedavno na II. Međunarodnom investicijskom forumu u Opatiji u organizaciji Primorsko-goranske županije i grada Rijeke, gdje je bio jedan od govornika na panelu pod nazivom „Članstvo u EU - nove mogućnosti regionalnog razvoja“, progovorio je o tome.
Naglasak je bio na privlačenju investicija gdje je Lorencin naglasio kako se za turizam sredstva iz EU fondova mogu povući za malo i srednje poduzetništvo, turističku javnu infrastrukturu te edukaciju i korištenje ljudskih potencijala nekretnine Rijeka
Ministar se osvrnuo na procese predstečajnih nagodbi za tvrtke iz turističkog portfelja u većinskom državnom vlasništvu, a koje su u procesu pronalaska strateških partnera koji će dokapitalizirati trgovačka društva te u suradnji s njihovim upravama ponuditi plan restrukturiranja.
Također, govorio je i o privatizaciji društava koja su od strateškog i posebnog interesa RH kroz tri godine, te o aktiviranju državne vojne imovine u turističke svrhe, kojoj prethodi rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, prostomo-planskih pitanja, izmjene propisa te dogovori s jedinicama lokalne samouprave i nadležnim tijelima državne uprave.

Nema komentara:

Objavi komentar