ponedjeljak, 2. prosinca 2013.

Provjera dokumentacije prilikom kupoprodaje nekretnina

Prilikom kupnje nekretnine obveza je posrednika i kupca u prometu nekretnina da provjeri jesu li uredni papiri za nekretninu koja je predmet kupoprodaje. Posrednik je te radnje svakako obvezan napraviti prije sklapanja pravnog posla, odnosno kupoprodaje i zamjene, kao i kod najma ili zakupa nekretnine.
Isto tako dužan je obavijestiti kupca odnosno potencijalnog klijenta o činjenicama važnim za sklapanje pravnog posla te pravovaljanost i urednosti dokumentacije prije zaključivanja pravnog posla. Uredna dokumentacija svakako podrazumijeva izvadak iz zemljišnih knjiga, kojim se dokazuje vlasništvo nekretnine te je iz njega vidljivo je li nekretnina upisana u zemljišne knjige.
On mora biti uredan što znači da je bez uknjiženih tereta, plombi te bilo kakvih drugih zabilježbi koje onemogućavaju sklapanje pravnog posla. Tek kad se provjeri izvadak iz zemljišnih knjiga, potrebno je provjeriti posjedovni list te izvod iz katastarskog plana.
Prilikom sklapanja pravnog posla svakako treba provjeriti ima li nekretnina legalitet, odnosno je li u cijelosti legalizirana ili je samo predan zahtjev. Isto tako važno je provjeriti ima li nekretnina priloženu građevinsku i uporabnu dozvolu.
I na kraju, ali ne manje važno određene nekretnine trebaju imati priloženi certifikat o energetskoj učinkovitosti nekretnine Zagreb

Nema komentara:

Objavi komentar