ponedjeljak, 30. prosinca 2013.

Mrak Taritaš: Požurit ćemo legalizaciju

PULA - Od ukupno 48.096 zahtjeva za legalizaciju predanih u Istarskoj županiji, do 18. prosinca u registar riješenih predmeta upisano ih je 3.703 ili 7,7 posto. Najbolje stoji Pazin s 11,8 posto upisanih i riješenih zahtjeva (125 od 1.063). U nadležnom županijskom odjelu, koji obuhvaća sve općine te gradove Buje i Buzet, riješeno je 1.658 ili 6,8 posto od ukupno 24.404 zahtjeva. U Gradu Puli riješeno ih je 525 od 5.686 predanih, dok se ostali gradovi vrte na razini od desetak posto ili čak nižoj.
Ministrica graditeljstva i prostornog uređenja Anka Mrak Taritaš, koja je prije desetak dana u Puli predala ključeve vlasnicima POS stanova, kazala je da je Istra kad je riječ o legalizaciji na razini hrvatskog prosjeka od desetak posto.
- Nadam se da će svi zajedno malo i požuriti, a s druge strane osnivamo Agenciju za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada, koju ne treba shvatiti kao kaznu, nego kao pomoć. To samo znači da ćemo u jednom času, kada vidimo da to na lokalnoj razini nije moguće, uzeti predmete na državnu razinu i rješavati ih, rekla je ministrica.
Na pitanje zbog čega se osniva Agencija i nije li dužnost nadležnih odjela da odrade posao do kraja 2015., ministrica je odgovorila da nema ništa protiv onih koji zaposle nove ljude i koji će biti u stanju odraditi taj posao u roku.
- Međutim, morate znati da je zadatak države, odnosno Ministarstva, da naši građani u primjereno vrijeme dobiju rješenje o legalizaciji bez obzira je li zahtjev predan u Istri, Slavoniji ili Dubrovniku. Moramo se ujednačiti, dakle, svi moraju u isto vrijeme dobiti svoje rješenje stanovi Zagreb

Nema komentara:

Objavi komentar