utorak, 27. svibnja 2014.

Rast proizvodnosti rada u prvom tromjesečju

Promatrajući prema kategorijama GIG-a, proizvodnost rada nastavila je ostvarivati rast u kategorijama Intermedijarni proizvodi (+6,5%), Energija (+6,4%), Kapitalni proizvodi (4,1%) i Netrajni proizvodi za široku potrošnju (+3,6%), dok je samo u kategoriji Trajni proizvodi za široku potrošnju zabilježen pad proizvodnosti (-2,0%). Prema područjima i odjeljcima NKD-a, u djelatnosti Rudarstvo i vađenje proizvodnost je povećana za 3,5%, dok je u Prerađivačkoj industriji porasla za 4,5%, a u djelatnosti Opskrbe električnom energijom, plinom, parom i klimatizacije proizvodnost je u prvom tromjesečju ove godine povećana za 12,6%.
Unutar prerađivačke industrije proizvodnost rada najviše je porasla u djelatnosti Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda (+32,7%), metala (+22,9%), proizvodnje papira i proizvoda od papira (+27,9%) dok je najsnažniji pad proizvodnosti ostvaren u djelatnosti proizvodnje koksa i rafiniranih naftnih proizvoda (-23,4%), te proizvodnji tekstila (-20,8%) prodaja stanova

Nema komentara:

Objavi komentar