utorak, 27. svibnja 2014.

Rast proizvodnosti rada u prvom tromjesečju

Proizvodnost rada u industriji, koja se računa kao omjer indeksa fizičkog obujma industrijske proizvodnje i indeksa razine broja zaposlenih osoba u industriji, u ožujku je nastavila bilježiti pozitivne stope rasta. Tako je, prema posljednjim podacima DZS-a, u prva tri mjeseca ove godine proizvodnost rada u industriji zabilježila rast od 3,8% što je rezultat blagog rasta obujma industrijske proizvodnje u promatranom periodu (+1,5% godišnje) uz istovremeni pada broja zaposlenih u industriji (-2,0% u prvom tromjesečju u odnosu na isto razdoblje 2013.).
Promatrajući prema kategorijama GIG-a, proizvodnost rada nastavila je ostvarivati rast u kategorijama Intermedijarni proizvodi (+6,5%), Energija (+6,4%), Kapitalni proizvodi (4,1%) i Netrajni proizvodi za široku potrošnju (+3,6%), dok je samo u kategoriji Trajni proizvodi za široku potrošnju zabilježen pad proizvodnosti (-2,0%). Prema područjima i odjeljcima NKD-a, u djelatnosti Rudarstvo i vađenje proizvodnost je povećana za 3,5%, dok je u Prerađivačkoj industriji porasla za 4,5%, a u djelatnosti Opskrbe električnom energijom, plinom, parom i klimatizacije proizvodnost je u prvom tromjesečju ove godine povećana za 12,6% real estate Croatia

Nema komentara:

Objavi komentar