četvrtak, 16. siječnja 2014.

E-dozvole kreću za desetak dana

Iz ministarstva Anke Mrak Taritaš izašla su tri nova zakona koji reguliraju gradnju, prostorno uređenje i rad građevinske inspekcije, ali i, između ostalog, predviđaju sustav e-dozvola. Za gradnju je od sada potrebna samo jedna, građevinska dozvola, koja će se izdavati na temelju glavnog projekta, a ne više, kao do sada, nakon što investitor izradi i idejni i glavni, kao i izvedbeni projekt. Investitor više nije dužan komunalni i vodni doprinos uplatiti da bi dozvolu uopće dobio, već ga uplaćuje najkasnije osam dana prije početka radova. Njih pak mora započeti u roku tri godine od izdavanja dozvole. Lokacijska dozvola ostaje obavezna samo za rijetke, specifične projekte, uporabna je, po završetku gradnje, dakako, i dalje imperativ.
Na čekanje građevinske dozvole investitor više ne bi smio potrošiti više od mjesec dana, umjesto, kao što je do sada bio slučaj, i više od 300 dana – obećavano je tijekom donošenja novih zakona iz Ministarstva cijene nekretnina

Nema komentara:

Objavi komentar