petak, 1. ožujka 2013.

Sigurni kupci - sigurna zarada

Osim vlastitih ulaza, veliki zakupci prostora centra koriste vlastite (interne) liftove koji se također trebaju nadzirati radi ovlaštenih i neovlaštenih radnji. Poanta je videonadzora u trgovačkim centrima u praćenju kretanja kupaca i posjetitelja po hodnicima, stubištima ili u dizalu. Za nesmetano funkcioniranje sustava ključno je kvalitetno projektiranje jer se pravilnom uporabom sigurnosne opreme ostvaruju uštede i smanjuju rizici u poslovanju, što je posebno slučaj kod štićenja vanjskih i unutarnjih perimetara (ograde, rampe, ulazi i izlaz) nekretnine.

Problemi nastaju kada se u izvođenju projekta gradnje centra štedi na sustavima tehničke zaštite (videonadzor, protuprovala, kontrola pristupa i prolaza) koji nisu uvjet za dobivanje građevinske i svih ostalih dozvola, pa je kasnije, nakon što centar proradi, teže i skuplje naknadno kablirati, izvoditi i nadograđivati tehničku zaštitu. Vatrodojavni sustav mora se projektirati i izvesti kvalitetno i po propisu jer je ova vrsta zaštite, koja ne spada u sustave tehničke zaštite, obvezna za dobivanje dozvole za građenje samog centra.

Nema komentara:

Objavi komentar