srijeda, 6. veljače 2013.

Best Buy: Samoborka vodeći proizvođač građevinskih proizvoda

U Croatia Construction Best Buy Award istraživanju 2012/2013 sudjelovalo je 800 ispitanika - isključivo osoba vezanih uz građevinsku struku (privatni građevinski investitori, arhitekti, građevinski tehničari, građevinski inženjeri, građevinski radnici, operateri građevinskih strojeva, građevinski nadzornici i sl.), stoji u priopćenju. Mjerilo se zadovoljstvo kupaca i korisnika građevinskih usluga, proizvoda, materijala, alata i strojeva omjerom cijene i kvalitete ponude na tržištu stanovi Zadar.

Anketiranje za potrebe istraživanja Croatia Construction Best Buy Award provela je švicarska kuća ICERTIAS - International Certification Association tijekom mjeseca listopada, koriteći CAWI - DEEPMA (Computer Assisted Web Interviewing - Deep Mind Awareness). metodologiju. Kompletno istraživanje Croatia Construction Best Buy Award 2012/2013 provedeno je u skladu s odredbama 'Međunarodnog kodeksa za provedbu tržišnih i društvenih istraživanja' koji su donijele Međunarodna trgovačka komora (ICC) i Europska udruga istraživačkih stručnjaka (ESOMAR).

Nema komentara:

Objavi komentar