petak, 23. studenoga 2012.

Bubalo: Država se ne brine za 550 stanova koje je preuzela od Grada

Najmoprimci tih stanova često se žale na odnos države prema njima, ne mogu ih dobiti telefonom ni riješiti svoja prava. U velikom broju slučajeva najmoprimci nisu sklopili nove ugovore o najmu stana, a niti im stižu mjesečne uplatnice za najam nego unatrag za po više mjeseci ili godina, a što je zbog ukupnog iznosa veliko financijsko opterećenje za najmoprimce. Također, RH kao vlasnik ne uplaćuje novac za pričuvu koja se koristi za održavanje objekata. Kada imaju problem, najmoprimci se nemaju kome obratiti te se stoga obraćaju službama Grada Osijeka, nabraja probleme gradonačelnik Krešimir Bubalo nepremičnine Hrvaška .

Također, 608 stanova Osijek je, sukladno Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu u vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, predao državi ili pravim vlasnicima, a nakon pravomoćno okončanih postupaka sukladno Zakonu o naknadi, bit će predana još 423 stana za koje su već pokrenuti postupci za uknjižbu prava vlasništva RH. Zbog navedenih problema i u svrhu zaštite interesa građana, Grad Osijek se u nekoliko navrata obraćao Agenciji za upravljanje državnom imovinom, međutim, ništa se bitno nije promijenilo. Na žalost, Grad Osijek građanima koji su u takvim stanovima ne može pružiti nikakvu pomoć pa apeliram na državu i tu agenciju da se trgnu i počnu raditi, zaključuje Bubalo.

Nema komentara:

Objavi komentar