petak, 5. listopada 2012.

Trgovački centar CA


Na sjednici Gradskog vijeća održanoj početkom rujna, donesena je odluka kojom se prostor u Mokošici sjeverno od ulice Od izvora prenamjenjuje za gospodarsko - trgovačku namjenu. Prema generalnom urbanističkom planu, na tom prostoru bio je planiran pastoralni centar, kakav je već planiran i na drugoj lokaciji u Mokošici.

S obzirom na to da je vlasnik zemljišta Grad Dubrovnik, a da je gradska uprava prepoznala potrebu za nastankom trgovačkog centra apartmani Hrvatska, odlučeno je da se zona prenamijeni ciljanom izmjenom GUP-a. Prema odluci Gradskog vijeća, u ovoj zoni mogu se graditi izložbeno - prodajni saloni, poslovni i uslužni sadržaji, obrtni sadržaji, veletrgovine i trgovine, prometne građevine - javne garaže, sportske površine, gradski komunalni servisi, građevine za malo poduzetništvo, tehnološki park, stambeni (maksimalno 40% građevinske bruto površine), turistički sadržaji, javni i društveni sadržaji.

Nema komentara:

Objavi komentar