ponedjeljak, 10. lipnja 2013.

Država ne vraća Crkvi 16 milijuna eura vrijedno zemljište kod Makarske

Toliko farizejštine ja doista nisam vidio ni u jednom drugom području društvenog života koliko u odnosu državnih vlasti u Hrvatskoj prema Crkvi - kratak je i jasan odvjetnik Željko Ćapin, koji zastupa jednu crkvenu pravnu osobu u postupcima povrata imovine oduzete tijekom jugoslavenske komunističke vlasti.
Osnivanje spomenutog povjerenstva vrhunski je dokaz te dvoličnosti: prema ugovoru Hrvatske sa Svetom Stolicom koji je stupio na snagu 30.12.1998. godine, iznos naknade u novcu za crkvena dobra za koja nije moguć povrat, odnosno povrat u nekoj drugoj odgovarajućoj imovini, trebao je biti utvrđen u roku od godine dana, a naknada je trebala biti isplaćivana u četiri godišnja obroka.
Taj je posao trebalo obaviti upravo crkveno-državno povjerenstvo. Ono je, pak, osnovano 2011. godine, pred izbore, sastalo se samo jednom i nije utvrdilo ništa. Pravna osoba koju zastupa odvjetnik Ćapin, pak, potražuje 14.000 kvadrata oduzetog zemljišta na području Makarske rivijere, prvi red do mora iznajmljivanje stanova Beograd .

Nema komentara:

Objavi komentar