utorak, 29. siječnja 2013.

Priprema za oporavak EU tržišta nekretnina u 2014.

Europsko tržište nekretnina je u 2012. bilo suočeno s teškim ekonomskim prilikama koje je naglasila kriza oko eura u prvoj polovici godine te stagnacijom i padom outputa krajem godine. 2013. je započela u pozitivnijem ozračju stanovi Rijeka.

Smanjenje prijetnje oko raspada eura, uz ohrabrujuće vijesti iz Kine i SAD dovelo je do znakova oporavka tržišta i poslovnog povjerenja. No, CBRE ostaje oprezan u procjeni učinka dobrih pokazatelja na tržišnu potražnje i investicije u kraćem roku. Najviše koristi od poboljšane klime bi trebali imati vlasnici kvalitetnijih sekundarnih nekretnina. Potražnja za nekretninama ove godine će vjerojatno ostati nepromijenjena, a potražnja za najmom će biti koncentrirana na ograničeni broj najpoželjnijih maloprodajnih i uredskih lokacija gdje potražnja nadmašuje ponudu.

Nema komentara:

Objavi komentar