četvrtak, 29. prosinca 2011.

Daljnji pad građevine ide u prilog ideji o najmu

Listopad je bio 31. uzastopni mjesec u kojem je fizički obujam građevinskih radova mjeren odrađenim satima radnika na gradilištima pao na godišnjoj razini. Prema desezoniranim indeksima, građevinski radovi u listopadu bili su manji u odnosu na rujan za 2,3 posto. Od ukupnog broja radnih sati građevinski radnici su u listopadu na zgradama odradili 46,1 posto ukupnih sati rada, a na nekretnine ostalim građevinama 53,9 posto. Na novim građevinama odrađeno je 56,6 posto ukupnih sati rada, a na rekonstrukcijama, popravcima i održavanju 43,4 posto.

Nema komentara:

Objavi komentar